TT – Netherlands

Dutch – Wat is therapeutic touch?

Therapeutic touch (TT) is een vorm van complementaire zorg waarbij de zorgverlener het energieveld van de patiënt meer in evenwicht wil brengen. Hij doet dit door met z’n handen volgens een vaste methode, het energieveld te harmoniseren.

Bij TT wordt er dus vanuit gegaan dat de mens ook uit energie bestaat en dat de balans in die energie verstoord kan zijn als men klachten heeft, ziek is of vermoeid en verzwakt is. Bij TT wordt niet de klacht of het symptoom behandeld, maar de verstoring in de energiestroom hersteld. Daarom kan TT heel goed aanvullend aan een meer klachtgerichte, reguliere behandeling aangeboden worden.

Onderzoek naar de effecten van therapeutic touch laat zien dat TT onder meer effectief kan zijn bij angst, pijn, onrust, en wondgenezing. Het heeft vooral een ontspannend effect en kan daardoor klachtverminderend werken. Daarnaast vergroot TT het welbevinden en de kwaliteit van leven.

In Nederland zijn ongeveer 3.400 mensen geschoold in TT. Velen van hen werken in de zorg en passen TT daar ook toe. In een enquête onder zorgverleners die een cursus therapeutic touch hebben gevolgd, gaf 64% aan TT in het werk te gebruiken. De belangrijkste redenen om TT te geven zijn ontspanning (93%), pijnvermindering (66%) en angstvermindering (61%).

Therapeutic touch is ook heilzaam voor de zorgverlener zelf. Bij de eerste stap van de methode leer je namelijk om je te ‘centeren’. Dit betekent dat je met je aandacht in het moment bent. Je wordt minder gevoelig voor stress en spanning en komt meer in je eigen kracht te staan.

Therapeutic touch leren

In Nederland verzorgt het Van Praag Instituut de opleiding therapeutic touch. Er zijn groepen voor zorgprofessionals en groepen voor mantelzorgers. De opleiding wordt ook in company gegeven.

Een basiscursus therapeutic touch bestaat uit 6 lesdagen, inclusief praktijktoets. De cursisten maken ook praktijkopdrachten en gevalsbeschrijvingen.

Na afronding van de basiscursus zijn er de volgende vervolgmogelijkheden:

  • Bijscholing ‘Meer met energie’ (4 lesdagen)
  • Diverse studiedagen rond specifieke thema’s (steeds 1 dag)
  • Lid worden van het TT-Netwerk

Implementatie

Het Van Praag Instituut en het TT-netwerk maken zich er samen sterk voor om TT’ers te ondersteunen bij het toepassen van TT in hun werk. Dit doen wij door middel van publicaties, presentaties, TT-verwendagen, onderzoek en demonstraties.

TT wordt intussen in veel zorginstellingen toegepast. Met name in de ouderenzorg en de palliatieve zorg, maar ook in bijvoorbeeld ziekenhuizen.

Meer informatie

www.vanpraaginstituut.nl
email: [email protected]