TT – Turkey

Turkey

İletişim: Serbülent Biçer
Telefon: 0216 337 2976 – Cep: 0530 404 6257 – e-mail:[email protected]

Terapötik Dokunuş (TD), kişinin dengesini bulmasına ve sağlığına kavuşmasına katkıda bulunmak amacıyla, evrensel enerjinin belirli bir amaçla niyet edilerek ve şefkatle kullanıldığı, kanıta dayalı olan bütünsel bir tedavi yöntemidir.

Bu şifa metodu New York Üniversitesi’nde hemşirelik profesörü olan Ph.D.RN. Dolores Krieger ile şifacı Dora Kunz tarafından geliştirilmiş ve 1972’de uygulamalarına başlanmıştır. TD binlerce yıldır çeşitli toplumlar tarafından uygulanan, ancak yakın zamanda yeniden sistematize edilmiş bir şifacılık tekniğidir.

Bu tekniğin temelinde, hasta kişilere elle temas etmek suretiyle iyileşmelerine yardımcı olma yeteneğinin yalnızca özel bireylere bahşedilmiş bir yetenek olmadığı, tüm insanlarda mevcut olan ve doğuştan gelen bir kapasite olduğu anlayışı vardır. Bu nedenle sadece sağlık alanında çalışan profesyonellere değil, metodu öğrenmek isteyen herkese açık bir terapi yöntemidir. Bu terapi, dünyanın dinamik ve birbirine bağlı bir bütün olduğu görüşüne dayanır. Tüm canlı organizmalar aynı hayat enerjisini paylaşıyor olduğundan ve bu metodun ilkeleri her türlü hayat formuna uygulanabilir olduğundan, evrensel bir uygulama alanına sahiptir. Bu teknikte, insanların kompleks yapıda olan bir enerji alanından ibaret oldugu esasından hareketle, insandaki dengesi bozulmuş enerji alanları saptanır ve tekrar dengeye getirilerek iyileşme süreci hızlandırılır. Diğer terapi ve medikal müdahaleleri tamamlayıcı bir metotdur.

Terapötik Dokunuş’un etkinliği imana dayalı iyileşmelerde görüldüğü üzere hastanın inancına bağlı değildir. Klinik çalışmalar bunun kanıtıdır. Uygulama süresince hastada gözle görülen: daha yavaş ve derin soluk alıp verme, kaslarda gevşeme, eller ile ayakların ısınması ve yanakların kızarması gibi gevşeme belirtileri, bu metodun etkili olduğunun ilk işaretleridir. Bu belirtiler fizyolojik olarak gözlemlenip belgelenmiştir. (Krieger, D. Peper, E. and Ancoli, S. ‘’Therapeutic Touch: Searching for Evidence of Physiological Change‘’ American Journal of Nursing 79 (1979), 660-62)

Kalp-damar rahatsızlıkları nedeniyle hastanede yatan hastaların aşırı endişeleri üzerinde Terapötik Dokunuş’un etkileri uygulama sonrası yapılan iki deney ile ölçülmüştür. (Heidt, P. ‘’Effect of Therapeutic Touch on Anxiety Level of Hospitalized Patients, ‘’Nursing Research 30 (1981), 42, 49) Terapötik Dokunuş fiziksel gevşemeyi arttırmada etkili olduğuna göre, bunun fiziksel gerginlikle çoğu zaman birlikte beliren endişe halini azaltmada da etkili olacağı düşünülmüş ve uygulamadan önce ve sonra hastaların endişe düzeyleri standart bir kişisel değerlendirme formunda karşılaştırılmış ve her iki deney de benzer sonuçlar elde edilmiştir. TD uygulanan grubun endişe testi sonrası puanları kontrol grubundaki hastalardan belirgin ölçüde düşük çıkmıştır.

Terapötik Dokunuş uygulamaları klinik araştırmalara dayanan bilimsel bazlı bir süreç içinde gelişmiştir. Örneğin 1972 yılında kırılıp alçıya alınmış uzuvların iyileşme süreçlerini tam tesbit edebilmek için kemikler kaynayıncaya kadar hergün röntgenler çekilmis, hemoglobin ve hematokrit değerlerinin TT yapmadan önce ve yaptıktan sonra sayımları yapılmış ve çok belirgin şekilde olumlu etkilendikleri tesbit edilmiştir.

Dikkat çeken diğer bir önemli laboratuar çalışması da 2008’de yapılmış ve Terapötik Dokunuş’un belirgin olarak insanın DNA sentezini etkilediği ve osteoblastının mineral yapımını arttırdığı gözlemlenmiştir. (Therapeutic Touch Affects DNA Synthesis and Mineralization of Human Osteoblasts in Culture. Ankur Jhaveri, S.Walsh, Y.Wang, M.Mccarthy and G.Gronowicz. Jl Orthopaedic Research 2008. Accepted 3/27/08)

Yapılan araştırmalar ve yayınlanan kanıtlı çalışmalar için ayrıntılı bilgi, DIANE MAY, R.N tarafından yazılan THE THERAPEUTIC TOUCH HANDBOOK -LEVEL ONE- BASIC kitabında bulunabilinir.

TD Amerika ve diğer 105 ülkede üniversitelere, kolejlere ve özellikle hemşirelik okullarına ders olarak konulmuş, hastanelerde, kliniklerde ve bakım evlerinde binlerce hemşireye ve sağlık ekiplerine öğretilmiştir. TD’un uygulandığı tüm sağlık kurumlarının ve öğretildiği okulların listesi, DOLORES KRIEGER PH.D.R.N tarafından yazılan THERAPEUTIC TOUCH INNER WORKBOOK kitabında bulunabilinir.

Kanıtlanmış araştırmalar TD uygulamalarından sonra meydana gelen beş değişiklik saptamıştır. Bunlar:

1) İlk 2 ile 4 dakika arasında görülen belirgin bir gevşeme, rahatlama.
2) Anksiyete seviyesinin azalması.
3) Bağışıklık Sisteminin fonksiyonlarının normalleşmesi.
4) Yaraların iyileşme hızının ve kemik gelişiminin artması.
5) Ağrıların azalması.

TD özellikle ağrılarda, ameliyat sonrasında ve kazalar ile yaralanmalardan sonra çok yararlı olmaktadır.

UYGULAMA ALANLARI

TT özellikle klinik çercevede tamamlayıcı bir hasta bakımı olarak geliştirilmiş olduğundan, hastanelerde, kliniklerde ve huzurevlerinde başarıyla uygulanır. Ayrıca medikal terapi ya da psikiyatri alanlarında profesyonel olarak çalışanlar tarafından ek bir uygulama olarak kullanılabilir. Ve tabi ki evlerindeki ya da çevrelerindeki hastalara yardim etmek isteyenler tarafindan da uygulanabilir. TD herkesin içinde doğal olarak bulunan bir potansiyel olduğu için herkes tarafından öğrenilebilir. En önemli şart, başkalarına yardım etme isteği ve şefkat duygusuna sahip olmaktır. Öğrenme disiplini ve içsel çalışma yapmak mutlaka gereklidir. Öğrenmeye başlanıldığında tecrübe kazanmak için düzenli olarak uygulama yapılmalıdır.

TERAPÖTİK DOKUNUŞ EĞİTİMİ

Eğitim Temel, Orta ve İleri Seviye olmak üzere üç aşamalıdır. Bu seviyelerde yapılan çalıştaylar ile oğrenilip geliştirilir.

1) Temel Seviye: Prensipleri, kavramları öğretir ve gerekli olan beceriyi kazanmayı sağlar.
2) Orta Seviye: Uygulamalara renk, müzik ve imaj ilave edilerek TT bilgisi daha derinleştirilir.
3) İleri Seviye: İçsel calışmalar yoğunlaşır ve sezgi, niyet, şefkat kavramları üzerinde derinlemesine durularak daha ileri bir seviyeye taşınır.
Bunlara ilave olarak ayrıca uzun süreli bir mentorluk programında çalışmak da mümkündür.