TT – Norwegian

Norway – Therapeutic Touch

„Du har så gode hender“ er ofte reaksjonen på mennesker som har “mer” å gi. Men at dette er noe man faktisk kan lære, og ikke bare har fått i gave, vet de aller fleste ikke.

I Berlin, Wien og mange andre steder finnes det allerede sykehus der pasientene kan be om å få en behandling av disse “gode hendene” – parallelt til vanlig skolemedisinsk behandling. Her er slike tilbud ikke lenger noe merkelig eller fremmed. Hva er grunnen til dette? Man har funnet ut at slike energibehandlinger støtter de vanlige medisinske behandlingene, lindrer smerte, reduserer angst og aktiverer selvhelbredelseskreftene.

Men hva er Therapeutic Touch?

I USA var en sykepleier for nesten 30 år siden misfornøyd med hva hun kunne gjøre for pasientene, hun ville gjerne gi mer enn det hun hadde lært i utdannelsen sin. Hun var fasinert av gamle healing-tradisjoner og deres delvis store suksess i lindring av sykdommer, men fant ingen måte å lære slike metoder uten å måtte utdanne seg i mange år. Dolores Krieger – som senere ble professor for sykepleie på universitetet i New York – bestemte seg for å utvikle en ny og enklere metode sammen med healeren Dora Kunz. I løpet av kort tid klarte de å formidle “gode hender” til sine sykepleierkolleger, og en ny metode var etablert – Therapeutic Touch – Terapeutisk berøring. Den ble raskt så populær innen amerikansk helsevesen at den idag undervises på mange sykepleierskoler i USA og Canada. I løpet av disse 30 årene har metoden spredd seg over hele verden. Den undervises og praktiseres i mer enn 20 land – og over 200000 personer er allerede utdannet. Disse bruker denne metoden ikke bare innen helsevesenet, men også i andre yrker, privat praksis eller kun hjemme for familie og venner.

Metoden går ut på at vi har et energisystem i kroppen som kan påvirkes med energi som overføres med hendene. Behandleren kan med sine hender sanse hvor i kroppen det finnes en energiforstyrrelse – der det mangler energi, finnes det allerede en sykdom eller kan det enklere oppstå helseproblemer. Med energi fra sine egne hender kan behandleren så sørge for ”bedre” flyt av de selvhelbredende kreftene vi alle har. En behandling oppleves som regel som svært avslappende og styrkende.

Behandlingsskritt

En klassisk Therapeutic Touch-behandling består av fire skritt:

  1. Sentrering: Behandleren går selv bevisst inn i en avslappet, stille og konsentrert bevissthetstilstand. Han/hun fokuserer på pasienten og aktiverer selv en tilstand der hun/han er i stand til å ta inn de signalene pasientens kropp gir.
  2. Assessment – energetisk diagnose: Behandleren stryker langsomt og jevnt med hendene over pasientens energifelt i en avstand på 5 – 15 centimeter fra kroppen – og registerer slik eventuelle uregelmessigheter som kan vise seg som varme, kulde, prikking, fylde, tomhet etc.. Disse informasjonene gir grunnlaget for den påfølgende behandlingen.
  3. Behandling: Først stryker man med hendene over energifeltet; noe som fører til at energiflyten aktiveres. Hvis det ikke finnes tilstrekkelig energi på visse steder (som regel der sykdom finnes), aktiveres og harmoniseres det sterkere der.
  4. Evaluation – ny registrering av energifeltet: Deretter kontrolleres det igjen hva behandlingen har forandret og eventuelt gjentas noen av skrittene.

Vil du vite mer?

Ta gjerne kontakt med TT International eller direkte med Vera Bartholomay ([email protected]) for å få informasjoner på norsk. http://therapeutic-touch-bartholomay.com/

Norwegischer Artikel by Vera Bartholomay in PDF